על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: המל"ג

הערות נוספות:
מומחיות בנושא חוללות עצמית, חוללות מקצועית, חוללות קולקטיבית, חוללות של הגיל המבוגר


לרשימת הספרים של שרה כ"ץ