על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: הטכניון

רשתות חברתיות של שמואל ארנון
Academia.edu | Linkdin | Facebook |
הערות נוספות:
קורות החיים המצורפים מדברים בעד בקשתי להתרבל למאגר החוקרים (תואר שני ושלישי מהפקולטה לחינוך, מדעים וטכנולוגיה בטכניון). ובנוסף הנחיתי סטודנטים בעבודת גמר לתואר שני, ניהלתי את המרכז לקידום המחשוב בחינוך, ביצעתי פרויקטים בתקשוב החינוך, ערכתי עליהם מחקרים והצגתי אותם בכנסים אקדמיים. את כל החומרים ברצוני לשלוח אליכם לתועלת סטודנטים וחוקרים


לרשימת הספרים של שמואל ארנון