על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אחר


לרשימת הספרים של רוקסנה רייכמן