על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: הטכניון


לרשימת הספרים של ראפע ספדי