על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אחר

רשתות חברתיות של פתחי שמא
Researchgate.net | Scholar.google.com | Academia.edu | Linkdin |

לרשימת הספרים של פתחי שמא