על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת בר-אילן

הערות נוספות:
תחומי מחקר:
תהליכים של גיבוש זהות (זהות אני, זהות דתית, זהות מקצועית של מורים...)
קונפליקטים של מורים
חרדה מסטטיסטיקה


לרשימת הספרים של פנינה שטיינברגר