על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של עינת הד-מצויינים
Researchgate.net |
הערות נוספות:
תחום המחקר שלי עוסק ברגשות, זהות ושיח בלמידה והוראה של מתמטיקה. אני מתעניינת הן בהיבטים של הלומד, כולל זהות אתנית, תרבותית ומגדרית, והן בהיבטים של הוראה, בדגש על הוראה המקדמת שיח פורה בכתה. בהקשר לכך אני חוקרת גם התפתחות מקצועית של מורים לקראת הוראה מעודדת חקירה במתמטיקה.


לרשימת הספרים של עינת הד-מצויינים