על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של עינת גיל
Researchgate.net |
הערות נוספות:
מתמחה במחקר מבוסס עיצוב תוך שימוש בכלים מעורבים (סימנתי מחקר פעולה שיש לו דמיון אך גם שוני למחקר מבוסס עיצוב)
מתמחה בניתוח איכותני בגישת מיקרו-אנליזה פרשנית ובשילוב שיטות ניתוח

ההתמחות בתחום הדעת היא בחקר נתונים/סטטיסטיקה לגילאי בית הספר ולא במתמטיקה ככלל


לרשימת הספרים של עינת גיל