על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של עינת גיל
Researchgate.net | Linkdin |
הערות נוספות:
התמחות מתודולוגית במחקר מבוסס-עיצוב ונסיון בשיטות מעורבות
התמחות תכנית: הובלת חדשנות וכן בחינוך סטטיסטי


לרשימת הספרים של עינת גיל