על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: Carnegie Mellon University

רשתות חברתיות של עדו רול
Scholar.google.com |
הערות נוספות:
טכנולוגיות בחינוך, כריית נתונים בלמידה (Learning Analytics), הוראת מדעים וחקר.


לרשימת הספרים של עדו רול