על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אחר

רשתות חברתיות של סמדר בר-טל
Researchgate.net | Scholar.google.com | Facebook |
הערות נוספות:
מרצה בכירה
התמחות בהוראה ולמידה מקוונת מרחוק
כניסה להוראה


לרשימת הספרים של סמדר בר-טל