על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת ב-גוריון

רשתות חברתיות של סמדר בן אשר
Scholar.google.com | Academia.edu |
הערות נוספות:
ההתמחות במחקר איכותני ונרטיבי ובמיוחד בהקשר לאוכלוסיות מודרות ונסתרות מן העין שקשה להגיע אליהן. שיטת המחקר הבריקולז'ית מאפשרת תצריף מתודולוגיות (אתנוגרפי, אתו אתנוגרפי, פסיכולוגי וחברתי) שבהם החוקר גלוי פנים. התמחות נוספת במחקרים העוסקים באובדן, אבל, שכול והתמודדות.


לרשימת הספרים של סמדר בן אשר