על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת תל-אביב

רשתות חברתיות של סיגל אילת-אדר

הערות נוספות:
שייכת לתחום תזונה, קידום בריאות ואפידמיולוגיה


לרשימת הספרים של סיגל אילת-אדר