על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת בר-אילן

רשתות חברתיות של ניבה ונגרוביץ
Researchgate.net | Scholar.google.com |

לרשימת הספרים של ניבה ונגרוביץ