על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: NOVA university, Florida, USA


לרשימת הספרים של מירי שינפלד