על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

הערות נוספות:
אני עובדת ביחידה לייעוץ מתודולוגי ולעיבוד סטטטיסטי במכללה האקדמית בוינגייט משנת 1992 שבמסגרת זאת אני מייעצת לחברי הסגל ולסטודנטים (עבודת גמר , תיזה , ד"ר) בנושאים מתודולוגים במהלך כתיבת הצעות מחקר (כולל בניית כלי המחקר , מערך המחקר וקביעת גודל המדגם ) ובמקביל עוזרת בעיבוד הנתונים והצגת הממצאים באופן מדעי לקראת כתיבת המאמר/עבודה
נושאי ההוראה שלי הם קורסים בנושאים של מבוא למחקר , מבוא לסטיטטיסטיקה וסטטיסטיקה לתואר שני וכן קורסים העוסקים בתחום ההתמחות שלי : ספורט לקידום האדם והחברה וספורט כמגשר בין תרבויות .
מיכל


לרשימת הספרים של מיכל ארנון