על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת תל-אביב


לרשימת הספרים של מיטל שבת סימון