על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: הטכניון

רשתות חברתיות של ליאורה נוטוב
Researchgate.net | Scholar.google.com |

לרשימת הספרים של ליאורה נוטוב