על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: הטכניון

הערות נוספות:
תחום מקצוע בסיס - רפואה, מומחיות - בריאות הציבור ואפידמיולוגיה
נושאי עניין מחקרי:
- קידום בריאות בקרב תלמידי בתי ספר
- היענות להמלצות של מטופלים ושל אנשי מקצוע

המאגר אינו מאפשר כניסה לתקנון. סימנתי שקראתי אותו, למרות שלא כך.


לרשימת הספרים של ליאורה אור