על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של יובב עשת
Researchgate.net | Scholar.google.com |
הערות נוספות:
תחומי מחקר עיקריים : עובדים מצטיינים וחוסר יושרה אקדמית


לרשימת הספרים של יובב עשת