על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אחר

הערות נוספות:
א. תחום ההתמחות שלי הוא נוער בסיכון, מורים והורים, במערכת הבית ספרית ומחוצה לה. זאת, על כל המורכבות ואפשרויות ההתמודדות במפגשים עם כל הגורמים אליהם נחשף התלמיד.
ב. המחקר שלי עסק ביחסי מורים תלמידים עם נוער בסיכון בביה״ס העל-יסודי והשפעתו על נשירת תלמידים. המחקר היה הן כמותי והן איכותני. בנוסף מציע המחקר מודל למורים, אותו עדיין יש ליישם ולבדוק את יעילותו והשפעתו. המחקר התבצע על בי״ס אחד (חקר מקרה), ולהמשך המחקר כדאי ומעניין יהיה לבדוק על קבוצת בתי״ס המוגדרים בתי״ס ״להזדמנות שנייה״.
ג. (נראה לי, כי לא כל המאמרים שלי נקלטו בקבצים שלכם. נא בדקו. בתודה)


לרשימת הספרים של יהודית שפי