על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אחר

הערות נוספות:
א. תחום ההתמחות שלי הוא נוער בסיכון , מורים והורים, בתוך המערכת הבית ספרית והחינוכית בכלל וכן מחוצה לה. אפשרויות ההתמודדות עם כל הגורמים אליהם נחשף התלמיד.
ב. המחקר שלי התמקד ביחסי מורים תלמידים בביה״ס העל-יסודי ״להזדמנות שנייה״ והשפעתם על נשירת התלמידים. המחקר היה כמותי ואיכותני והתבצע בבי״ס אחר (חקר מקרה). המחקר הציע מודל ליחסי מורים תלמידים. חשוב לנסות את המודל ולחקור את השפעותיו על נשירה. בנוסף, כדאי להרחיב את המחקר לבתי״ס נוספים המוגדרים כבתי״ס ״להזדמנות שנייה״.
ג. נראה כי המאמרים שלי שהתפרסמו, לא עלו לקובץ בטופס זה. נא שימו לב.


לרשימת הספרים של יהודית שפי