על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של חוה וידרגור
Researchgate.net |
הערות נוספות:
מומחית בתחום חינוך מחוננים.
מוזמנת לתת הרצאות עוגן וסדנאות בכנסים בינלאומיים בנושא חינוך מחוננים ותכנון לימודים.
ספר שיצא באנגלית בהוצאת בריל בנושא פיתוח אוריינות חשיבת עתיד בקרב תלמידים תורגם לעברית ונמצא בתהליך של הוצאה לאור על ידי מכון מופת.
נמצאת בין עורכי המשנה/סוקרים בשני ירחונים בינלאומיים: Curriculum Journal; Roeper Review.
עורכת גליון מיוחד בנושא Best Practices in Gifted Education: Curriculum and Instructional Modifications, בירחון Roeper Review.
חברה במספר תכניות ERASMUS+ של האיחוד האירופי בעבר.


לרשימת הספרים של חוה וידרגור