על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: באביש בויאייה קלוז, רומניה


לרשימת הספרים של ורדה סעדה גרגס