על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: האוניברסיטה העברית

רשתות חברתיות של דגנית לוי

הערות נוספות:
בעלת תואר שני בסוציולוגיה של החינוך.
חוקרת במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל


לרשימת הספרים של דגנית לוי