על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת תל-אביב

רשתות חברתיות של אתי כוכבי
Linkdin | Facebook |
הערות נוספות:
מתעניינת בתהליכי שינוי פדגוגיים
שילוב טכנולוגיה וחדשנות
הוראה קלינית


לרשימת הספרים של אתי כוכבי