על החוקר

המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת בר-אילן

רשתות חברתיות של אסתי גרוס

הערות נוספות:
תחום מחקר שמעניין אותי במיוחד הוא; יחסים בין-קבוצתיים בהקשר של תיאוריות פסיכולוגיות חברתיות


לרשימת הספרים של אסתי גרוס