על החוקר

שיוך מוסדי : כישורים מתודולוגיים : קבוצת גיל :
המוסד בו קיבלתי את הדוקטורט: אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות של אילת דונסקי
Scholar.google.com |

לרשימת הספרים של אילת דונסקי